การเช็คสถานะการจัดส่งสินค้า

ท่านสามารถนำหมายเลข Tracking ที่ได้รับจากทางร้านไปเช็คสถานะการจัดส่งของสินค้าตามช่องทางดังนี้

1. Kerry Express เช็คสถานะการจัดส่งสินค้าโดยคลิกที่รูป


2. ไปรษณีย์ไทย แบบด่วนพิเศษ EMS เช็คสถานะการจัดส่งสินค้าโดยคลิกที่รูป