แผนที่ต่างประเทศสำหรับเช่า

แผนที่ต่างประเทศสำหรับเช่า บรรจุอยู่ใน Micro SD Card มีอัตราค่าบริการ ดังนี้

อัตราค่าเช่าแผนที่ต่างประเทศ
รายการที่
รายชื่อแผนที่ต่างประเทศ
1Singapole & Malaysia
2South East Asia (SEA)
3Europe
4North America
5Australia & New Zealand
จำนวนวันที่เช่า
7142130
ค่าเช่า (บาท)
700
1,200
1,900
2,500
มัดจำ (บาท)2,500
ค่าปรับ (บาท)50 บาท ต่อวัน


  • Singapole and Malaysia  ประกอบไปด้วยประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย
  • South East Asia (SEA) ประกอบไปด้วยประเทศจีน, ลาว, กัมพูชา, เวียดนาม, เขมร, พม่า, สิงคโปรและมาเลเซีย
  • Australia and New Zealand ประกอบด้วยประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
  • Europe ประกอบด้วยประเทศในทวีปยุโรปทั้งหมด รวมทั้งยุโรปตะวันออกและตะวันตก
  • North America ประกอบด้วยประเทศอเมริกา, แคนาดาและบางส่วนของเม็กซิโก


เงื่อนไขการเช่าแผนที่ต่างประเทศ

1. ราคามัดจำจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับราคาของสินค้าแต่ละรุ่น อ้างอิงราคาตามตารางมัดจำ

2. ค่ามัดจำ รับเฉพาะเป็นเงินสดหรือเงินโอนเท่านั้น (ไม่สามารถรูดบัตรเครดิตได้เนื่องจากไม่ใช่รายได้ของบริษัทฯ)

3. การเช่าแผนที่ต่างประเทศเพิ่มเติม พร้อมกับการเช่าเครื่อง คิดค่าเช่าเหมาในอัตราของการเช่าเครื่อง

4. การเช่าแผนที่ไม่สามารถออกใบกำกับภาษีได้

5. กรณีคืนอุปกรณ์ไม่ครบ หรือแผนที่เสียหาย จะหักค่ามัดจำตามราคาของอุปกรณ์

6. หากต้องการเช่าแผนที่ต่างประเทศ สำหรับใช้กับ GPS Garmin ตระกูล Drive ต้องลงซอฟแวร์เพื่อให้เครื่องรองรับการใช้แผนที่ต่างประเทศก่อน