เครื่อง GPS Garmin พร้อมแผนที่ต่างประเทศสำหรับเช่า

เครื่อง Garmin GPS นำทางพร้อมแผนที่ต่างประเทศสำหรับเช่า มีอัตราการค่าบริการ ดังนี้

อัตราค่าเช่าเครื่อง GPS Garmin พร้อมแผนที่ต่างประเทศ
รุ่น GPS Garmin 
ที่ให้เช่า
1. Garmin Drive Assist 51
2. Garmin Drive Smart 61
3. Garmin Drive 5"
4. Garmin Nuvi 50
5. Garmin Nuvi 2597
รายการที่
รายชื่อแผนที่ต่างประเทศ
1Singapole & Malaysia
2South East Asia (SEA)
3Europe
4North America
5Australia & New Zealand
จำนวนวันที่เช่า
7142130
ค่าเช่า (บาท)
1,400
2,500
3,500
4,500
มัดจำ (บาท)5,000 บาท สำหรับ Garmin Drive Assist 51 และ Drive Smart 61,
3,500 บาท สำหรับ Garmin Drive 5"
3,000 บาท สำหรับ Garmin Nuvi 50, 2597
ค่าปรับ (บาท)100 บาท ต่อวัน


  • Singapole and Malaysia  ประกอบไปด้วยประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย
  • South East Asia (SEA) ประกอบไปด้วยประเทศจีน, ลาว, กัมพูชา, เวียดนาม, เขมร, พม่า, สิงคโปรและมาเลเซีย
  • Australia and New Zealand ประกอบด้วยประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
  • Europe ประกอบด้วยประเทศในทวีปยุโรปทั้งหมด รวมทั้งยุโรปตะวันออกและตะวันตก
  • North America ประกอบด้วยประเทศอเมริกา, แคนาดาและบางส่วนของเม็กซิโก


เงื่อนไขการเช่าเครื่อง GPS Garmin พร้อมแผนที่ต่างประเทศ

1. ราคามัดจำจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับราคาของสินค้าแต่ละรุ่น อ้างอิงราคาตามตารางมัดจำ

2. ค่ามัดจำ รับเฉพาะเป็นเงินสดหรือเงินโอนเท่านั้น (ไม่สามารถรูดบัตรเครดิตได้เนื่องจากไม่ใช่รายได้ของบริษัทฯ)

3. การเช่าแผนที่ต่างประเทศเพิ่มเติม พร้อมกับการเช่าเครื่อง คิดค่าเช่าเหมาในอัตราของการเช่าเครื่อง

4. การเช่าแผนที่ไม่สามารถออกใบกำกับภาษีได้

5. กรณีคืนอุปกรณ์ไม่ครบ หรือแผนที่เสียหาย จะหักค่ามัดจำตามราคาของอุปกรณ์