ขั้นตอนชำระเงิน

ตัวอย่างขั้นตอนชำระเงิน ทางร้านยกตัวอย่างการโอนเงินด้วยแอพพลิเคชั่น K PLUS บนสมาร์ทโฟนของธนาคารกสิกร โดยจะมีขั้นตอนการโอนเงินทั้งการโอนผ่านการสแกน QR Code และการโอนเงินโดยใช้เลขบัญชี

1.การโอนผ่านการสแกน QR Code

1.1. เปิดแอพพลิเคชั่น K PLUS (หากยังไม่มี สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Google Play Store และ App Store)


1.2. เลือกเมนู "สแกน" สามารถสแกนได้ทั้ง QR Code และ Barcode


1.3. เลือกเมนู "เลือกรูปภาพ" หากยังไม่มีรูป QR Code สำหรับโอนเงินเข้าบัญชีของร้าน สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่ จากนั้นให้เลือกรูปภาพ QR Code จากที่เก็บในสมาร์ทโฟน


1.4. หลังจากเลือกรูปภาพ QR Code แล้วให้เลือกเมนู "ต่อไป"


1.5. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการโอน (โปรดตรวจสอบจำนวนเงินให้ถูกต้อง) และเลือกเมนู "ต่อไป"


1.6. เช็คยอดเงินที่จะโอนอีกครั้ง อีกทั้งยังสามารถเพิ่ม "บันทึกช่วยจำ" เพื่อป้องกันการลืม (ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้) จากนั้นเลือกเมนู "ยืนยัน


1.7. หลังจากโอนเงินสำเร็จจะได้รับใบเสร็จ โดยใบเสร็จจะถูกบันทึกลงสมาร์ทโฟนของท่านอัตโนมัติ จากนั้นให้แจ้งชำระเงินกับทางร้านค้าได้ ที่นี่2. การโอนเงินโดยใช้เลขบัญชี

2.1. เปิดแอพพลิเคชั่น K PLUS (หากยังไม่มี สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Google Play Store และ App Store)


2.2. เลือกเมนู "ธุรกรรม" หลังจากนั้นเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านหรือสแกนลายนิ้วมือ


2.2. เลือกเมนู "โอนเงิน" เพื่อเข้าสู่ระบบการโอนเงิน


2.3. เลือกบัญชีธนาคารที่ต้องการโอน สามารถดูบัญชีธนาคารที่ต้องการโอนของทางร้านได้ ที่นี่


2.4. เพิ่มเลขบัญชีธนาคารที่ต้องการโอนเงิน และจำนวนเงินที่ต้องการโอน (โปรดตรวจสอบเลขบัญชีและจำนวนเงินให้ถูกต้อง) จากนั้นเลือกเมนู "ต่อไป"


2.5. เช็คยอดเงินที่จะโอนอีกครั้ง อีกทั้งยังสามารถเพิ่ม "บันทึกช่วยจำ" เพื่อป้องกันการลืม (ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้) จากนั้นเลือกเมนู "ยืนยัน


2.6. หลังจากโอนเงินสำเร็จจะได้รับใบเสร็จ โดยใบเสร็จจะถูกบันทึกลงสมาร์ทโฟนของท่านอัตโนมัติ จากนั้นให้แจ้งชำระเงินกับทางร้านค้าได้ ที่นี่